Bagforpack

ข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน
1. ส่งแบบงานอาร์ตเวิร์ค พร้อมขนาดถุง หรือสเป็คงานที่ต้องการ ส่งมาที่ Email : [email protected]
2. เมื่อทางเราทำราคาเสนอให้ และลูกค้าต้องการสั่งผลิต สามารถแจ้งคอนเฟิร์มสเป็คงานและราคา และโอนมัดจำ 50% เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งผลิตและก่อนเริ่มงาน
3. เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ ลูกค้าชำระส่วนต่างก่อนจัดส่ง
4. สินค้าสั่งผลิตอาจจะมีขาดหรือเกิน +/- 10-15% คิดตามยอดที่ได้จริง

 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร